Effecten van Wandelcoaching wetenschappelijk bewezen!

Op 3 oktober 2014 presenteerde Agnes van den Berg, Hoogleraar Natuurbeleving in Groningen, de eerste resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek naar wandelcoaching.

Wat is mijn ervaring met klanten?

Ik ervaar het zelf. Ik zie het bij mijn coachklanten: wandelen in de natuur heeft een gunstige effect op onze psychische en fysieke gezondheid. Het biedt rust, ontspanning, ruimte en beweging. Hierdoor zijn leereffecten van de coaching voor klanten makkelijker, sneller en structureler te realiseren.

DSCN0478
Het onderzoek
In het wandelcoachonderzoek ervaren de deelnemers van de onderzoeksgroep bij de start van het wandelcoachprogramma veel stress en onzekerheid. Vaak hebben ze burn-out klachten. In haar presentatie benoemt Hoogleraar van den Berg de positieve effecten die wandelcoaching heeft op ontwikkeling, verandering en het welzijn van coachees.

 

Na afloop van de wandelcoaching ervaren de deelnemers in de onderzoeksgroep:

  • Meer mildheid en acceptatie
  • Meer zelfvertrouwen
  • Meer bewustzijn van zichzelf en de omgeving (mindful)
  • Meer zin om iets te ondernemen, in actie te komen
  • Meer plezier in werk
  • Meer bevlogenheid
  • Ze zijn tevredener over het leven en hebben minder stress en burn-out klachten. 

Het effect van de coaching is niet alleen afhankelijk van het wandelen in de groene omgeving. De motivatie en inzet van de coachee, het meegeven van huiswerkopdrachten, de deskundigheid van de coach en de relatie zijn belangrijke aspecten die het resultaat van de coaching bepalen.

Conclusie

Kortom de eerste wetenschappelijke resultaten zijn veelbelovend. Uiteraard is nog meer onderzoek wenselijk, waaronder de vergelijking met binnen-coaching. Wat dit onderzoek ook aantoont is dat wandelcoaching helemaal niet zweverig is. Integendeel is het resultaat- en toekomstgericht. En doordat de natuur een extra handje helpt is de kans op makkelijker, sneller en blijvend resultaat groter. Kortom laat met de hulp van de natuur en de Stapcoach jouw talenten zo snel mogelijk groeien en neem vandaag nog contact op, op 06 – 113 70 609.