Literatuur

 • De Kracht van Kwetsbaarheid
  "Heb de moed om niet perfect te willen zijn"
Brene Brown
 • Ik ken mijn ikken 
  "Ontdek andere kanten van jezelf"
Karin Brugman e.a.
 • De kunst van het geluk
  "Over de zin van het leven"
Dalai Lama & Howard Culter
 • Open je hart 
Dalia Lama & Nicholas Vreeland
 • Jij bent geweldig
Marie-Louise & Mark Sekreve
 • Gedoe komt er toch 
  "Zin en onzin van organisatieverandering"
Joop Swieringa & Jacqueline Jansen
 • Dromen, Durven, Doen
  "Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf"
Ben Tiggelaar

Disclaimer: Aan het onderhoud van deze website besteden wij de grootst mogelijke aandacht. Het is echter mogelijk dat informatie niet (meer) juist is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de teksten op deze internetsite worden ontleend. Copyright: Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stapcoach.