Wie is Rie Schenkelaars?

jaxpix | jacqueline louter fotografie | Rie Schenkelaars

Vanuit diverse managementrollen heb ik ruime ervaring met coachen van medewerkers, loopbaanbegeleiding, conflicthantering en re-integratie na ziekte. Ik rondde een universitaire opleiding Bestuurskunde af en ken het bestuurlijk krachtenveld en bestuurlijke processen van haver tot gort. In mijn werk heb ik altijd direct samengewerkt met College van B&W, College van Bestuur, Raad van Bestuur en overige bestuursorganen.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in diverse sectoren zoals gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg. Ik heb in meerdere organisaties van verschillende omvang en rechtsvormen gewerkt, van lokaal tot nationaal niveau. Tot slot heb ik leiding gegeven in kleinere tot grotere complexe organisaties. De gemene deler: ze waren altijd in beweging.

Ik ben dol op reizen, wandelen, natuur en fotografie. En al helemaal op de combinatie er van. Ik heb ervaren dat wanneer je daadwerkelijk in beweging komt, er andere perspectieven ontstaan en je mogelijkheden toenemen. Door de combinatie van gesprek met actief bezig zijn, bereik je vrij eenvoudig een ander perspectief.