Succesvolle resultaatgerichte Workshop SMART formuleren psychiatrische instelling

Deze week een succesvolle afronding gehad van de workshop SMART formuleren voor een psychiatrische instelling. Prachtige discussies over:

  • doel en middel,
  • geloofwaardigheid/betrouwbaarheid van de behandelaar tegenover de patient als de organisatie niet kan leveren,
  • het lerend vermogen van het SMART formuleren van doelstellingen bij de behandeling,
  • communicatie tussen patient en behandelaar en behandelaar organisatie,
  • de duidelijkheid van wederzijdse verwachtingen bij een behandeling,
  • de effectiviteit van een behandeling.

Het gaat dus overStapcoachplaatje SMART formuleren, met als zeer waardevolle bijvangst nuttige en noodzakelijke discussies voor de organisatie. Wilt u meer weten over deze workshop (2 maal een halve dag op basis van eigen casuistiek), neem dan gerust contact op.