Werkwijze Organisaties

De aanpak voor organisaties is grotendeels hetzelfde als voor individuen. Het programma bestaat zowel uit individuele als teamactiviteiten. Het is een combinatie van:

  • Talent- en teamontwikkeling
  • Competentieontwikkeling
  • Vaardigheidstrainingen zijn, zoals b.v. timemanagement en vergadertechnieken
  • Praktijkopgaven.

De oefeningen doen we zoveel mogelijk buiten en zijn afgestemd op de groep. We kijken hierbij wat de natuur ons aanreikt.

Ook begeleid ik clienten-, patienten- en ondernemingsraden met het oplossen van vraagstukken als:

  • Hoe benutten we elkaars talenten beter,
  • Hoe vergroten we onze invloed op de bestuurder,
  • Hoe weten we nog beter wat de achterban wil,
  • Hoe gaan we om met de spanning tussen het behaalde resultaten en de verwachtingen van de achterban.
Imagen2